Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3453
Title: Wychowanie w czwartej Ewangelii
Authors: Ledwoń, Dawid
Keywords: wychowanie; czwarta Ewangelia; formacja; ewangelista Jan; Bóg Ojciec; Syn Boży; Duch Święty; uczniowie
Issue Date: 2013
Citation: Teologia Młodych, Nr 2 (2013), s. 40-53
Abstract: Kwestia wychowania jest mniej znana wśród tematów teologicznych, które rozpatrywane są we współczesnych badaniach egzegetycznych nad czwartą Ewangelią. Temat ten nie jest ściśle powiązany z leksyką tekstu Janowego, w którym brak terminów paideuō (wychowywać, prowadzić) oraz paidagōgos (pedagog, mistrz). Należy natomiast wydobyć je z wieloaspektowej postawy Boga względem człowieka. Można wyróżnić cztery grupy uczniów, które uczestniczą w procesie wychowania Bożego: uczniowie Jana, Jezusa, Boga oraz Mojżesza. W procesie tym można wyróżnić następujące etapy formacji uczniów: przygotowanie za pośrednictwem Pism oraz działalności chrzcielnej Jana, wychowanie prowadzone przez Syna i kontynuowane przez Ducha Świętego. Na końcu studium znajduje się krótka refleksja dotycząca różnic pomiędzy modelem wychowania pochodzącym od Boga w czwartej Ewangelii a wywodzącym się z systemów, które funkcjonują we współczesnym życiu rodzinnym i społecznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3453
ISSN: 2299-9809
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ledwon_Wychowanie_w_czwartej_ewangelii.pdf507,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.