Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3458
Title: „Przez wielką cierpliwość (2 Kor 6,4)” – rzecz o poszukiwaniu i budowaniu autorytetów
Authors: Ledwoń, Dawid
Keywords: Kardynał Bolesław Kominek; Autorytet; rodzina; pojednanie; Drugi List św. Pawła Apostoła do Koryntian; historia
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2015, z. 2, s. 474-478
Abstract: Klasyczne definicje pojęcia autorytetu podają, że polega on na powszechnym uznawaniu czyjejś powagi lub wpływu. za autorytet uchodzi człowiek, którego ceni się za mądrość, wiedzę lub postawę moralną. to osoba, która wpływa na kształt życia społecznego i myślenie innych ludzi. Wreszcie autorytet wiąże się także z powagą instytucji. W zdawkowym ujęciu zagadnienia nikt jednak nie troszczy się o to, by poszukującemu wiedzy o świecie – zwłaszcza młodemu człowiekowi – wskazać na konieczność sięgnięcia do źródeł, do duchowych moralnych korzeni autorytetu, z których wyrasta on niczym potężne drzewo. Wreszcie należałoby także zwrócić uwagę na treść tego oddziaływania, ponieważ jego moralne aspekty mogą mieć różny walor wychowawczy. Bez ukazania szerokich pod- staw kulturowego fenomenu, jakim jest autorytet, może być on błędnie identyfikowany z idolem, który jawi się – bo przecież równie szybko zanika, co wschodzi – jako przedmiot uwielbienia i zachwytu, inspiracja do naśladowania, jednakże bez trwałego społecznie oddziaływania. choć zwykło się mówić, że matematyka jest królową nauk, to jednak historia okazuje się być nauczycielką życia. z jej perspektywy, a nie z chłodnej kalkulacji sukcesu czy kariery, trzeba nam spojrzeć na życie człowieka, osoby, która staje się dla drugiego autorytetem.
Description: Referat wygłoszony w ramach konferencji popularnonaukowej: „Wszyscy potrzebujemy pojednania”, zorganizowanej w 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, dnia 22.10.2015 r. w Chorzowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3458
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ledwon_Przez_wielka_cierpliwosc.pdf786,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons