Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3460
Title: Chleb i woda jako metafory słowa Bożego w czterech Ewangeliach
Other Titles: Bread and Water as Metaphors for the Word of God in the Four Gospels
Authors: Ledwoń, Dawid
Keywords: chleb; woda; metafora; słowo Boże; Stary Testament; Ewangelie; wcielenie
Issue Date: 2017
Citation: Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2017, nr 2, s. 109-135
Abstract: Chleb i woda należą do najbardziej znanych biblijnych metafor słowa Bożego. Niniejszy artykuł przedstawia studium ich występowania w czterech Ewangeliach na tle Starego Testamentu. Analiza bezpośrednich wzmianek o chlebie i wodzie nie wyczerpuje jednak podjętego tematu. Dlatego przedmiotem zainteresowania są również terminy, które do nich nawiązują, jak pokarm, źródło, łaknienie, pragnienie, karmienie, picie. Studium metafor słowa Bożego wykazuje zarówno kontynuację biblijnych idei w czterech Ewangeliach, jak i całkowitą nowość w wyrażeniu tego Słowa, które stało się ciałem (J 1, 14).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3460
DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.287
ISSN: 2391-8497
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ledwon_Chleb_i_woda_jako_metafory_slowa_Bozego.pdf434,83 kBAdobe PDFView/Open
Ledwon_Bread_and_water_as_metaphors_for_the_word_God.pdf419,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons