Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLedwoń, Dawid-
dc.date.accessioned2018-05-08T11:52:28Z-
dc.date.available2018-05-08T11:52:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationRuch Biblijny i Liturgiczny, 2017, nr 2, s. 109-135pl_PL
dc.identifier.issn2391-8497-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3460-
dc.description.abstractChleb i woda należą do najbardziej znanych biblijnych metafor słowa Bożego. Niniejszy artykuł przedstawia studium ich występowania w czterech Ewangeliach na tle Starego Testamentu. Analiza bezpośrednich wzmianek o chlebie i wodzie nie wyczerpuje jednak podjętego tematu. Dlatego przedmiotem zainteresowania są również terminy, które do nich nawiązują, jak pokarm, źródło, łaknienie, pragnienie, karmienie, picie. Studium metafor słowa Bożego wykazuje zarówno kontynuację biblijnych idei w czterech Ewangeliach, jak i całkowitą nowość w wyrażeniu tego Słowa, które stało się ciałem (J 1, 14).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectchlebpl_PL
dc.subjectwodapl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectsłowo Bożepl_PL
dc.subjectStary Testamentpl_PL
dc.subjectEwangeliepl_PL
dc.subjectwcieleniepl_PL
dc.titleChleb i woda jako metafory słowa Bożego w czterech Ewangeliachpl_PL
dc.title.alternativeBread and Water as Metaphors for the Word of God in the Four Gospelspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalRuch Biblijny i Liturgicznypl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21906/rbl.287-
dc.description.referencesBardski, K. (2007). Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Brzegowy, T. (2010). Księga Izajasza. Cz. 1, Rozdziały 1–12. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Brown, R. E. (2010), Giovanni. (A. Sorsaja, M.T. Petrozzi, Trans.). Assisi: Cittadella Editrice. Donahue, J. R., & Harrington, D. J. (2002). The Gospel of Mark. Collegeville, Minn.: Liturgical Press. Fabris, R. (2003). Giovanni. Traduzione e commento (2nd ed.). Roma: Borla. Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E., Brown, R. E., Bonora, A., Cavedo, R., & Maistrello, F. (Eds.). (1973). Grande commentario Biblico. Pt. 1–2. Brescia: Quaderniana. Friedman, M., & Śpiewak, P. (Eds.). (2015). Sentencje Ojców. Kraków: Wydawnictwo WAM. Gundry, R. H. (2004). Mark. A commentary on his apology for the Cross. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Hergesel, T. (1987). Jezus cudotwórca. Katowice: Księgarnia św. Jacka. Hylen, S. (2005). Allusion and meaning in John 6. Berlin; New York: Walter de Gruyter. Klich, A. E. (Ed.). (2008). Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (1 marca 2008 r.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT. Chleb i woda jako metafory słowa Bożego w czterech Ewangeliach 135 Łach, S. (Ed.). (1971). Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań; Warszawa: Pallottinum. Lausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. (A. Gorzkowski, Trans.). Bydgoszcz: Homini. Lemański, J. (2009). Księga Wyjścia. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Léon-Dufour, X. (2007). Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni (2nd ed.). (A. Girlanda, F. Moscatelli, Trans.). Cinisello Balsamo: San Paolo. Mędala, S. (2010). Ewangelia według świętego Jana. Cz. 1, Rozdziały 1–12. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Miodońska-Brookes, E., Kulawik, A., & Tatara, M. (1978). Zarys poetyki (3rd ed.). Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe. Paciorek, A. (2005). Ewangelia według świętego Mateusza. Cz. 1, Rozdziały 1–13. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Paciorek, A. (2008). Ewangelia według świętego Mateusza. Cz. 2, Rozdziały 14–28. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Pikor, W. (2009). Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza. Lublin: Wydawnictwo KUL. Rosik, M. (Ed.). (2008). Teologia Nowego Testamentu. T. 1, Ewangelie synoptyczne i dzieje apostolskie. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Schneiders, S. M. (1989). John 21:1–14. Union Seminary Review, 43 (1), 70–75. https://doi. org/10.1177/002096438904300108 Simoens, Y. (2002). Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione. (M. A. Cozzi, Trans.). Bologna: Edizioni Dehoniane. Sloyan, G. (2008). Giovanni. (F. Ronchi, Trans.). Torino: Claudiana. Stachowiak, L. (Ed.). (1996). Księga Izajasza II–III, 40–66. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum. Stein, R. H. (2008). Mark. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Szymik, S. (Ed.). (2009). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL. Tronina, A., Paciorek, A., & Homerski, J. (Eds.). (1998). Księga Ezechiela. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ledwon_Chleb_i_woda_jako_metafory_slowa_Bozego.pdf434,83 kBAdobe PDFView/Open
Ledwon_Bread_and_water_as_metaphors_for_the_word_God.pdf419,01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons