Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3463
Tytuł: Aesthetic Patterns from the Perturbed Orbits of Discrete Dynamical Systems
Autor: Gdawiec, Krzysztof
Słowa kluczowe: dynamical system; aesthetic pattern; perturbation mapping
Data wydania: 2013
Wydawca: Springer
Źródło: Lecture Notes in Computer Science, vol. 8104, pp. 358-366, (2013)
Abstrakt: The aim of this paper is to present some modifications of the orbits generation algorithm of discrete dynamical systems. The first modification is based on introduction of a perturbation mapping in the standard Picard iteration used in the orbit generation algorithm. The perturbation mapping is used to alter the orbit during the iteration process. The second modification combines the standard Picard iteration with the iteration which uses the perturbation mapping. The obtained patterns have unrepeatable structure and aesthetic value. They can be used for instance as textile patterns, ceramics patters or can be used in jewellery design.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3463
DOI: 10.1007/978-3-642-40925-7_33
ISBN: 978-3-642-40924-0
ISSN: 0302-9743
Pojawia się w kolekcji:Materiały konferencyjne (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gdawiec_Aesthetic_patterns_from_the_perturbed_orbits.pdf1,62 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons