Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3468
Title: Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa : rzecz o polskiej Policji
Authors: Stawnicka, Jadwiga
Keywords: Policja Polska; bezpieczństwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bezpieczeństwo rodzi się, dojrzewa i wydaje owoce w dialogu. Temu poświęcona jest niniejsza książka, a stanowi ona dopiero preludium do właściwych tekstów poświęcanych polskiej Policji. To start, a nie meta, to wskazanie obszarów, które mogłyby się stać przedmiotem zainteresowania badaczy zarówno z kręgów policyjnych, jak i pozapolicyjnych. Dialog Policji ze społeczeństwem, dialog społeczeństwa z Policją, dialog przełożonego z podwładnym, dialog partnerów z patrolu, dialog ze sprawcą, dialog z ofiarą, dialog…, dialog… Cytat z Małego Księcia, który pojawił się jako motto zakończenia książki, wskazuje właściwą drogę dialogu, właściwy kierunek działania. To w dialogu rodzą się nowe idee, rozwiązują konflikty i to zarówno w fazie intraterminalnej, jak i inicjalnej oraz w fazie prewencyjniej. To dialog ma wpłynąć na zmianę myślenia, to dialog ma wpłynąć na nasze działanie, abyśmy wspólnie zaczęli promować bezpieczeństwo, prowadzić edukację dla bezpieczeństwa, wspólnie podejmowali działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3468
ISBN: 9788322622629
9788322623718
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawnicka_Dialogiczny_wymiar_bezpieczenstwa.pdf23,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons