Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3490
Title: Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
Authors: Węsierska, Katarzyna
Keywords: wad wymowy; zaburzenia płynności mowy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Pluta-Wojciechowska, A. Płonka, (red.), "Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów" (S. 131-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Research findings indicate that there is relationship between early childhood stuttering and other speech and language problems. The article presents outcomes of the study conducted among Polish-speaking preschool-aged children. The results confirm a high incidence of articulation disorders among children diagnosed with stuttering. Key words: preschool children, stuttering/stammering, disfluency, articulation disorders, assessment, therapy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3490
ISBN: 9788380125681
9788380125698
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesierska_Wspolwystepowanie_zaburzen_plynnosci_mowy.pdf427,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons