Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3490
Tytuł: Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
Autor: Węsierska, Katarzyna
Słowa kluczowe: wad wymowy; zaburzenia płynności mowy
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Pluta-Wojciechowska, A. Płonka, (red.), "Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów" (S. 131-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Research findings indicate that there is relationship between early childhood stuttering and other speech and language problems. The article presents outcomes of the study conducted among Polish-speaking preschool-aged children. The results confirm a high incidence of articulation disorders among children diagnosed with stuttering. Key words: preschool children, stuttering/stammering, disfluency, articulation disorders, assessment, therapy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3490
ISBN: 9788380125681
9788380125698
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesierska_Wspolwystepowanie_zaburzen_plynnosci_mowy.pdf427,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons