Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3516
Title: Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej
Authors: Szczepaniak, Anna
Keywords: Bacchylides (ca 518-ca 450 a.C.); Język grecki metryka i rytmika
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Choć suchy ton tej publikacji (dla którego chlubnym wyjątkiem niech będzie niniejsza przedmowa), składającej się głównie z wyliczeń i schematów, być może skrzętnie to kryje, to jednak książka ta jest owocem pasji, która zakiełkowała już w chwili pierwszych głośnych recytacji oryginalnych pieśni antycznych w czasie studiów filologii klasycznej. Zasłuchanie w ich rytm zrodziło najpierw dwie prace seminaryjne, następnie pracę magisterską, a w końcu rozprawę doktorską (pierwowzór niniejszej książki) – wszystkie z zakresu metryki greckiej i łacińskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3516
ISBN: 9788322621363
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepaniak_Daktyloepitryty_Bakchylidesa.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons