Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3518
Title: Wokół rzymskiego uzurpatora Domitianusa
Other Titles: Rund um den römischen Usurpator Domitianus
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: Cesarstwo Rzymskie; moneta; kryzys III wieku; Domitianus
Issue Date: 2004
Publisher: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Częstochowie
Citation: Magazyn Numizmatyczny, Nr 32 (2004), s. 48-66
Abstract: Odkrycia numizmatów rzymskich, znanych zaledwie w pojedynczych egzemplarzach nowych monet albo rzadkich ich wariantów, zawsze wzbudzają zainteresowanie. Zwłasza w odniesieniu do pięćdziesięciolecia kryzysu III wieku (235-284) dokumentacja monetarna – ze względu na niedostatek źródeł innych kategorii – zyskuje pierwszorzędne znaczenie w badaniach wielu aspektów dziejów państwa rzymskiego. W skarbie rzymskich numizmatów odkrytym nieopodal Oxfordu w 2003 roku znajdowała się moneta sygnowana imieniem Domitianusa, władcy dotąd znanego z pojedynczego antoniniana odnalezionego w 1900 roku. W kontekście nowego numizmatycznego poświadczenia wystąpienia Domitianusa z pretensjami do władzy imperialnej, w artykule przypomniano tę postać łączoną z historią Imperium Rzymskiego okresu kryzysu III wieku. Prezentowany tekst ma charakter w dużej mierze „sprawozdawczy”, podsumowuje dyskusję skupioną wokół osoby Domitianusa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3518
ISSN: 1508-3519
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Wokol_rzymskiego_uzurpatora_Domitianusa.pdf488,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons