Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3529
Tytuł: Ile kosztuje krzywdzenie dzieci?
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: krzywdzenie dzieci; pedagogika społeczna; przemoc wobec dzieci
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 434-444). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Ogólna wiedza na temat fenomenu krzywdzenia dzieci jest coraz większa. Jej obecny zakres pozwala stwierdzić, że krzywdzenie dzieci odbija się niekorzystnie na kondycji całego społeczeństwa. Musi ono płacić za przemoc, jaką stosują rodzice wobec dzieci. Zdobyta wiedza pozwala stwierdzić, że przemoc wobec dzieci można ograniczać, można zapobiegać jej występowaniu oraz minimalizować jej konsekwencje. Specjaliści przytaczają naukowe dowody takich możliwości. Jeśli więc, kierując się orientacją homo oeconomicus, można na czymś zaoszczędzić…, to należy podjąć stosowne działania w tym kierunku. Należy podjąć efektywne wysiłki, ograniczające występowanie w społeczeństwie kosztownego nawyku — stosowania wobec dzieci przemocy. Wprawdzie zjawiska krzywdzenia dzieci czy ogólniej — przemocy, towarzyszą człowiekowi od początku dziejów, a jej mechanizmy i uwarunkowania wydają się nierozerwalnie związane z ludzkim życiem i przetrwaniem, to jednak współczesna wiedza pozwala stwierdzić, że przemoc można ograniczać i że przemoc nie jest nieprzewidywalna. Nie musimy akceptować przemocy jako nieodłącznego wymiaru naszej egzystencji. Można prowadzić życie wolne od przemocy i wolne od strachu przed nią. Z pewnością wysiłek ten musi być długotrwały i nie jest to sfera prostych rozwiązań czy programów. Nelson Mandela we wprowadzeniu do World Report on Violence and Health napisał: „[…] my, obecne pokolenia, musimy być konsekwentni w podejmowanych wysiłkach nie tylko na rzecz zapewnienia pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu całym społeczeństwom, ale również pojedynczym społecznościom i jednostkom. Musimy zająć się korzeniami przemocy. Tylko wówczas zamienimy praktykę minionych wieków z niszczącego brzmienia w ostrzegawczą lekcję”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3529
ISBN: 9788322619674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Ile_kosztuje_krzywdzenie_dzieci.pdf318,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons