Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3531
Title: "Dzielny cynowy żołnierzyk" oraz "Pasterka i kominiarczyk" Andersena i "Mały żołnierz" oraz "Król i ptak" Grimaulta : (propozycja dydaktyczna - tekst i animacja).
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: Hans Christian Andersen; film adaptation; animation; The Little Soldier; Paul Grimault
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Citation: J. Budzik, I. Copik, (red.), "Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk" (S. 91-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In the paper I present a reading of two tales by Andersen read as texts on the nature of love accompanied by autobiographical threads. I point out the general characteristics of the short and feature length animated films by the French director, than I compare the movie adaptations with their literary prototypes. I give also some advices for Polish language teachers
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3531
ISBN: 9788380127203
9788380127210
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_Dzielny_cynowy_zolnierzyk.pdf461,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons