Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3532
Title: Współczesna rodzina migracyjna w przestrzeni społecznej, (wielo)kulturowej i edukacyjnej.
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: rodzina migracyjna; pedagogika społeczna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 445-461). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wspólnota rodzinna — tworzona przez rodziców i dzieci — jest zawsze usytuowana w określonym czasie i w przestrzeni, która w doświadczeniu społecznym nie jest uniwersalna i abstrakcyjna, lecz dana ze „współczynnikiem humanistycznym”. Odwołanie się do rozwijanego współcześnie kierunku badań, jakim jest tzw. geografia humanistyczna, pozwala analizować i opisywać nie tylko rozmieszczenie artefaktów kulturowych w przestrzeni (przez ich mapowanie), ale przede wszystkim określać sposoby, za pomocą których jednostka doświadcza i zarazem waloryzuje daną jej przestrzeń, nabierającą tym samym znaczenia symbolicznego3. Dom rodzinny staje się taką właśnie przestrzenią zarówno indywidualną, jak i wspólną dla rodziców i dziecka, które przez pryzmat odczuwanych, akceptowanych i realizowanych w nim wartości kształtuje swoją tożsamość i wchodzi w określone relacje z innymi członkami danej społeczności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3532
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Wspolczesna_rodzina_migracyjna.pdf359,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons