Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3545
Title: Bibliografia prac Jubilata
Authors: Walancik, Marek
Wilk, Teresa
Keywords: bibliografia; Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 15-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bibliografia prac profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3545
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walancik_Bibliografia_prac_jubilata.pdf420,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons