Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3547
Title: Działalność naukowo-badawcza i organizacyjna Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980/81-2009/10 : wokół szkoły naukowej Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
Authors: Jarosz, Ewa
Syrek, Ewa
Keywords: Katedra Pedagogiki Społecznej; Uniwersytet Śląski; prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 44-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Działalność naukowo-badawcza i organizacyjna Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980/81–2009/10. Wokół szkoły naukowej Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3547
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Dzialalnosc_naukowo_badawcza_i_organizacyjna.pdf7,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons