Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3552
Title: Podmiotowy wymiar czasu społecznego a ambiwalencje roli intelektualisty w społeczeństwie obywatelskim czasu zmiany
Authors: Bielska, Ewa
Keywords: czas społeczny; prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; społeczeństwo obywatelskie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 59-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czas społeczny jest kategorią mającą charakter jakościowy, odnosi się jednoznacznie do procesów zmiany społecznej, wskazując na kontekst wydarzeń, którym przypisany został istotny status, jako swoistych punktów odniesienia. Jest to nieciągła interpretacja czasu (zwłaszcza w kontekście późnej nowoczesności), poprzecinana różnego rodzaju wydarzeniami, faktami, fenomenami. Określa on także umiejscowienie w przestrzeni doświadczenia człowieka faktów mających istotne znaczenie z punktu widzenia integracji społecznej, przywoływania (reminiscencji) sentymentów. Późna nowoczesność określa specyficzny kontekst funkcjonowania podmiotowego, jest to rzeczywistość nacechowana licznymi przestrzeniami nieciągłości i ryzyka, jednostka zachęcana jest do podejmowania refleksyjnych wyborów, dysponuje także możliwością redefiniowania przestrzeni swojego życia, biografia staje się w takiej sytuacji pochodną dokonywanych wyborów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3552
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielska_Podmiotowy_wymiar_czasu_spolecznego.pdf352,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons