Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3558
Title: Intuicje religijne w „Sonecie daktylicznym” Henryka Mühlpforta
Authors: Warzecha, Adam
Keywords: Mühlpfort; Sonnet dactylicum; teologia literacka
Issue Date: 1998
Publisher: Fundacja "Pallas Silesia"
Citation: Pallas Silesia, z. 2 (1998), s. 70-76
Abstract: Artykuł przedstawia teologiczno-literacką interpretację wiersza śląskiego, barokowego XVII-wiecznego poety Henryka Mühlpforta. W tej perspektywie o religijnym charakterze utworu nie decyduje ilość motywów sakralnych, lecz konstytucja (konstrukcja) świata i praw obowiązujących w nim obowiązujących. Formalnie "Sonnet dactylicum" nawiązuje do antycznej poezji elegijnej, a przede wszystkim do średniowiecznej poezji psalmicznej. Wskazuje na to dobór założeń stylizacyjnych, takich jak paralelizmy, pięciomiarowe metrum czy gra słów. Treściowo sonet zawiera odniesienia biblijne, m.in. do Psalmu 51 i Apokalipsy (7, 13n). Konstytucję świata przedstawionego stanowi paradoks. Ramą znaczeniową utworu i zasadą rządzącą jego światem jest oksymoron "wybielająca krew", dzięki której dokonuje się przejście ze śmierci do życia. Z psalmów błagalnych (lamentacji) zaczerpnięto przeciwstawienie biel/światło-czerń/ciemność i motyw sideł. Obraz relacji łączącej Boga (Redemptor, Bonus, Christus) i człowieka (miserum, tuum populum) ma charakter egzystencjalny i osobisty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3558
ISSN: 1426-9090
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzecha_Intuicje_religijne_w_Sonecie_daktylicznym.pdf308,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.