Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3564
Tytuł: Zrozumieć cyberkulturę. O potrzebie sprawnego operowania językiem mediów
Autor: Kłoda-Staniecko, Bartosz
Słowa kluczowe: new media; cyberculture; media language; education; media literacy; programming
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: J. Budzik, I. Copik (red.), "Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk" (S. 63-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the following essay I analyze the need for proper media literacy education in the age of information. I exhibit three different forms of communication – writing, pictures and cybertext, and describe distinctions between those structures and methods by which they organize information and create culture. My research is based on film and new media theory supported by cognitive psychology studies of mass media communication and visual culture. Cyberculture requires fluent skills of man-machine communication as well as the ability to decode audiovisual data. Lack of those predispositions hampers (or in some cases even prevents) efficient participation in shaping the cyberculture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3564
ISBN: 9788380127203
9788380127210
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kloda_Staniecko_Zrozumiec_cyberkulture.pdf7,17 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons