Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3578
Title: Hristianstvo i azycestvo v poslovicah, frazeologizmah, zagadkah, primetah russkogo naroda
Authors: Nadel-Czerwińska, Margarita
Keywords: przysłowia rosyjskie; język rosyjski; frazeologia; słowniki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Słownik zawiera szeroki i, jeśli to możliwe, kompletny materiał na ten temat chrześcijaństwa i pogaństwa w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, znakach rosyjskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3578
ISBN: 9788322618325
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadel_Cervinska_Hristianstvo_i_azycestvo_v_poslovicah.pdf3,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons