Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3597
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKojs, Wojciech-
dc.contributor.authorUrban-Kojs, Ewa-
dc.date.accessioned2018-05-16T05:49:37Z-
dc.date.available2018-05-16T05:49:37Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationE. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 312-324). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619674-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3597-
dc.description.abstractRozważania nad edukacją całożyciową obejmują swym zakresem problemy dotyczące różnorodnych, mniej lub bardziej powiązanych z sobą zdarzeń. Ich porządkowaniu i rozwiązywaniu służy tzw. podejście systemowe. W przyjętym tu postępowaniu systemem nadrzędnym jest społeczeństwo, a jego niezbywalną częścią — edukacja. Edukacja całożyciowa może stanowić mądry, zintegrowany, służący jednostce i społeczeństwu system działań kształcąco-wychowawczych. Może jednak ze względu na inne swe właściwości ujemnie wpływać na rozwój systemu, z którym jest związana. Rozwój systemu społecznego (osobowego) to proces wzajemnie powiązanych przemian różnych sfer i form jego życia, przyczyniających się do wzrostu stopnia jego złożoności jako całości i złożoności współtworzących go podsystemów. To proces ilościowych i jakościowych zmian, zanikania lub pojawiania się nowych właściwości systemów i podsystemów. Dokonuje się on — jak każdy inny proces — w określonym czasie i miejscu, ma temporalny i przestrzenny wymiar.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja całożyciowapl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.titleSpołeczne, osobowe i pedagogiczne aspekty edukacji całożyciowej człowiekapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kojs_Spoleczne_osobowe_i_pedagogiczne_aspekty_edukacji.pdf324,51 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons