Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3598
Title: Końce Historii Gombrowicza
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: Witold Gombrowicz; Kosmos
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 218-231). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Z Kosmosem — ostatnią powieścią Witolda Gombrowicza — historyk literatury, interpretator i po prostu jej czytelnik ma same kłopoty. Gdy Umberto Eco tworzył swoją teorię „dzieła otwartego”, miał — jak sądzę — największy problem ze znalezieniem literackich egzemplifikacji swojej koncepcji1. Być może nawet taki był jeden z impulsów do napisania Imienia róży?… Pewnie nie znał Kosmosu, „otwartość” tej powieści jest — jak sądzę — źródłem „kłopotów” jej czytelnika. Gombrowiczolodzy dostrzegli w niej autobiografię na opak (najpóźniej napisana powieść Gombrowicza sięga do najwcześniejszego epizodu życia pisarza)2. Rozpatrywali niezwykłe uwikłanie genologiczne powieści3. Zobaczyli w tekście Kosmosu — ten profil lektury jest mi najbliższy — problematykę filozoficzną: dramat egzystencjalny i rozpad podmiotu autorskiego oraz dramat epistemologiczny przekładający się na tragedię re‑prezentacji4. W niniejszym szkicu — nieco wbrew temu, co już o Kosmosie pisałem5 — chcę zaproponować jeszcze jeden możliwy profil lektury tej powieści. Chcę w Kosmosie „zobaczyć” finał rozprawy Gombrowicza z Historią, a więc autor Ferdydurke wystąpi tu w rolach komentatora Historii oraz historiozofa. Od razu wyjaśniam — „historiozofa”, czyli tego, kto myśli o Historii, szuka mechanizmów, prawideł, porządku dziejów, kto — w końcu — zmierza do hipotezy przyszłości (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3598
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Konce_historii_Gombrowicza.pdf284,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons