Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3601
Title: "Róża" Stefana Żeromskiego : kreowanie mitu
Authors: Wąchocka, Ewa
Keywords: Stefan Żeromski; Róża
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 260-271). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W kontrowersyjnie zwykle przyjmowanej twórczości dramatycznej Żeromskiego Róża obrosła gąszczem szczególnie zróżnicowanych opinii; przeszła chyba najbardziej znamienne koleje losu. Mocno krytykowana przez sporą część recenzentów po ukazaniu się drukiem w 1909 roku, przede wszystkim jako utwór polityczny, ale też z powodu dominacji tej politycznej perspektywy i uwikłania jej w aktualne spory — utwór niedoczytany1. Po odzyskaniu niepodległości odkryta na nowo, zdobyła uznanie dzięki głośnej inscenizacji Leona Schillera z 1926 roku. Wówczas także ważną rolę w dyskusji zaczyna odgrywać świadomość głębokich powinowactw Róży z dramatem polskich romantyków (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3601
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wachocka_Roza_Stefana_Zeromskiego_kreowanie_mitu.pdf292,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons