Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3604
Title: O kategoriach przydatnych w analizie sytuacji szkolnej dziecka niepełnosprawnego : przyczynek do problematyzowania codzienności
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: sytuacje szkolne; dziecko niepełnosprawne; analiza psychologiczna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 325-334). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wykorzystywanie różnorodnych kategorii w analizach pedagogicznych jest zjawiskiem powszechnym. Ściśle wiąże się z kategoryzacją, którą można rozumieć dwojako. W pierwszym znaczeniu traktowana jest jako proces, jest zatem ciągiem operacji poznawczych dokonywanych na rozpatrywanym przedmiocie. Służy nieustannym próbom porządkowania i klasyfikowania zjawisk, procesów, zdarzeń, przedmiotów. W drugim znaczeniu jest opisem stanu przynależności do pewnej kategorii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3604
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_O_kategoriach_przydatnych_w_analizie_sytuacji_szkolnej.pdf312,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons