Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3605
Title: O spotkaniu, godności i tworzeniu, czyli sięgać poza lokalne usytuowanie
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: kształcenie pedagogów; relacje nauczyciel-uczeń
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 342-345). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Namysł nad sobą i swoim miejscem w świecie, ciągła troska o prawdziwość własnych opinii, ale i wsłuchiwanie się w głosy innych, także za sprawą narracyjnej wyobraźni, która pozwala stawiać siebie na miejscu kogoś innego i postrzegać świat jego oczami — to postulowane elementy konstruowania nowoczesnej edukacji, formułowane przez Marthę C. Nussbaum, której słowa stały się mottem niniejszego szkicu. Kształcenie wciąż nowych pokoleń pedagogów, gotowych na zmieniającą się rzeczywistość, otwartych na kontakt i rozumienie drugiego człowieka, nierzadko całkowicie egzotycznego, z jednej strony zatem wymaga strategii spełniających nakreślone warunki, z drugiej zaś niezbędne wydają się tu oddziaływania innego rodzaju, zarysowujące unikatowe relacje Mistrza i Ucznia (nie tylko ze względu na Sokratejskie źródło idei M.C. Nussbaum). W edukacji najistotniejsze okazuje się przecież dialogiczne spotkanie człowieka z człowiekiem, bo tylko wówczas Wychowanek i Przewodnik potrafią — za sprawą wzajemnego uczenia się siebie — osiągnąć pełnię potencjalnego wymiaru człowieczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3605
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_O_spotkaniu_godnosci_i_tworzeniu.pdf267,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons