Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRoter, Adam-
dc.date.accessioned2018-05-16T05:51:57Z-
dc.date.available2018-05-16T05:51:57Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationE. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 365-368). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619674-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3606-
dc.description.abstractDwie dekady transformacji ustrojowej to przyczyna wielu podsumowań w naukach społecznych — stanu rozwoju naszego społeczeństwa, próby określenia kierunków dalszych zmian czy niwelowania deficytów, dewiacji i patologii, które zmianom owym towarzyszą. Prezentowany szkic ma charakter miscellaneów, ponieważ wyrósł na przeczytanych tekstach autorstwa Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego, który jest jednym z nielicznych twórców holistycznego i transgresyjnego podejścia w naukach społecznych. Szczególnym tego przykładem jest wydany w 2008 roku podręcznik Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Ukazał w nim Autor nową perspektywę oglądu pedagogiki społecznej, która może być rozpatrywana w kategorii socjologii nauczycielskiej, nawet jeżeli uznać, że jest ona głównie pogonią za udaną codziennością. Typ narracji (ciągłe odwoływanie się do klasyki), sposób myślenia bliski jest temu, co Michel Maffesoli w Czasie plemion nazywa właśnie socjologią nauczycielską. Ten typ postrzegania problemów społecznych chciałbym zaprezentować, odwołując się do prakseologii pedagogiki społecznej, opisowo‑eksplikacyjnej funkcji socjologii i zapomnianej, ale ważnej (choć niepopularnej w ponowoczesności) filozofii Maxa Schelera.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAndrzej Radziewicz-Winnickipl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.subjectzmiany społecznepl_PL
dc.titleTrudności w budowaniu transparentnego społeczeństwa - refleksja po dwudziestu latach zmian społecznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roter_Trudnosci_w_budowaniu_transparentnego_spoleczenstwa.pdf269,08 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons