Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3607
Title: W poszukiwaniu "Homo Oeconomicus" - dwadzieścia lat później
Authors: Czerkawski, Andrzej
Keywords: Andrzej Radziewicz-Winnicki; Homo Oeconomicus; analiza tekstów naukowych
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 369-373). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Mija właśnie dwadzieścia lat od ukazania się pracy Profesora Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego W poszukiwaniu Homo Oeconomicus. Szkice polemiczne o wychowaniu. W bardzo bogatym dorobku naukowym Profesora publikacja ta może nie jest najważniejsza czy też nie wzbudziła największego zainteresowania przedstawicieli nauk o wychowaniu (a szkoda), ale z mojej perspektywy wydaje się, że warta jest przypomnienia szerszym rzeszom czytelników. Zbiór artykułów z lat 1981—1988 zawarty w tym opracowaniu oprócz oczywistych zalet związanych z okresem, w którym powstał (decydowały się losy naszego kraju), oddaje panującą wówczas atmosferę i sposób rozstrzygania podstawowych kwestii związanych z edukacją w przededniu wielkich reform ustrojowych. Książka ta była dla mnie pierwszym kontaktem z dorobkiem naukowym (już wtedy niemałym) Profesora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3607
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerkawski-W_poszukiwaniu_Homo_Oeconomicus.pdf278,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons