Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3613
Tytuł: Dmowski - Żeromski - Witort, czyli dyskusja o rosyjskiej szkole
Autor: Gomóła, Anna
Słowa kluczowe: Stefan Żeromski; Jan Witort; Roman Dmowski; szkolnictwo w zaborze rosyjskim
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 272-300). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Gdy myślimy o rosyjskiej szkole w drugiej połowie XIX wieku, korzystamy przede wszystkim z obrazów, które utrwaliły się w naszej wyobraźni dzięki Syzyfowym pracom Stefana Żeromskiego. Ponieważ przez wiele lat utwór ten obecny był w spisach lektur szkolnych, dla dużego grona czytelników stanowi właściwie jedyne źródło wiedzy o szkolnictwie tego czasu. Badając teksty (nie tylko literackie) powstałe w końcu XIX wieku i później, znajdziemy wśród nich dużą grupę takich, w których pojawia się refleksja nad edukacją młodego pokolenia. W tym artykule chciałabym zwrócić uwagę na jedną z takich prac. Wydaje mi się ona szczególnie interesująca, ponieważ pewien jej fragment być może powstał w zamierzeniu jako głos w dyskusji o wychowaniu, w dyskusji, w której brał również udział Żeromski (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3613
ISBN: 9788322619782
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gomola_Dmowski_Zeromski_Witort_czyli_dyskusja.pdf366,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons