Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3614
Tytuł: "Pieta" Ribery : tajemnicze odkrycie Żeromskiego
Autor: Wilkoń, Teresa
Słowa kluczowe: Stefan Żeromski; Magdalena; Giuseppe Ribery; Spagnoletto; Pieta
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 301-310). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Przedmiotem moich rozważań jest próba rozszyfrowania zagadkowego ujęcia motywu Magdaleny w opowiadaniu Stefana Żeromskiego, zatytułowanego Magdalena, dotyczącego znanego obrazu Giuseppego Ribery. Przy okazji podejmę tematykę ukształtowania się gatunku i konwencji malarskiej oraz jej wpływu na Riberę. Idzie o obraz Giuseppego Ribery, zwanego „Spagnoletto” (1591—1652), malarza hiszpańskiego, żyjącego w Neapolu od 1634 roku. Obraz ten nosi tytuł Pieta. Został namalowany w 1637 roku i stanowił własność klasztoru Kartuzów San Martino w Neapolu. W roku 1907 Żeromski wraz z synem Adasiem zwiedzał ten klasztor. Gdy po obejrzeniu kościoła skierował się do Skarbca, w którym mnisi urządzili galerię malarską, oczom jego ukazał się wielki obraz Ribery. Wrażenie było ogromne. Dał temu wyraz w Dzienniku, a następnie w przedziwnym opowiadaniu — szkicu Magdalena (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3614
ISBN: 9788322619782
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilkon_Pieta_Ribery_Tajemnicze_odkrycie_Zeromskiego.pdf270,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons