Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3616
Title: Dwa wiersze Juliana Przybosia
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Julian Przyboś
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 182-201). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Julian Przyboś, „wychowanek [Tadeusza] Peipera”, bodaj lepiej od swego nauczyciela zrozumiał, na czym polega rola poety nowoczesnego w rzeczywistości literackiej XX wieku. W zasadzie obaj twórcy dążyli do tego samego, wiedzieli, że nie wystarczy głosić tylko idei poezji awangardowej, trzeba jeszcze dla nich zdobywać współwyznawców, a nadto walczyć z tymi, którzy zamknęli się w okowach sztuki starego typu. Przekonanie to było zresztą wspólne dla wszystkich nowatorów, określało strategie ich zachowań względem poetów i czytelników, strategie — tak je nazwijmy — heroldów, werbowników i żołnierzy. Peiper poza te strategie jednak nie wyszedł, Przyboś je przekroczył. Wcześnie zrozumiał, iż dążenie do nowych odkryć nie może być tożsame z przywiązaniem do własnych poglądów (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3616
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Dwa_wiersze_Juliana_Przybosia.pdf305,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons