Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3618
Title: Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki - wybitny pedagog i socjolog wychowania, mistrz i przyjacie
Authors: Juszczyk, Stanisław
Keywords: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; twórczość naukowo-badawcza
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 729-732). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Już niebawem górnośląskie środowisko pedagogów będzie świętować 65‑lecie urodzin Pana Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego oraz znaczącą rocznicę Jego działalności naukowo‑badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. To wielki dzień nie tylko dla Profesora, ale także dla Jego Współpracowników z Katedry Pedagogiki Społecznej, którą kieruje nieprzerwanie od 1981 roku, i dla całego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pan Profesor jest socjologiem wychowania i pedagogiem społecznym o imponującym dorobku naukowym, wyróżnionym w roku 2004 najbardziej prestiżową nagrodą Uniwersytetu Śląskiego: Pro Scientia et Arte. Podstawą jej wręczenia była znakomita monografia Społeczeństwo w trakcie zmian. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji (Gdańsk, GWP, 2004) oraz dotychczasowy dorobek naukowy, obejmujący kilkaset prac, w tym kilkadziesiąt monografii i opracowań zbiorowych, kilkaset artykułów, studiów, analiz, rozdziałów i referatów konferencyjnych, z których wiele znaczących opublikowanych w języku angielskim ukazało się w wydawnictwach zagranicznych. Wręczenie nagrody Pro Scientia et Arte przez ówczesnego JM Rektora Pana prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka w dniu inauguracji roku akademickiego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie stało się szczególną okazją do przypomnienia i ukazania rezultatów twórczości naukowo‑badawczej Pana Profesora, a w tym wielu myśli głęboko humanistycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3618
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Profesor_Andrzej_Radziewicz_Winnicki.pdf280,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons