Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3625
Title: Filmowe cuda i sztuczki magiczne : szkice z archeologii kina
Authors: Budzik, Justyna
Keywords: film; archeologia kina; sztuczki magiczne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W zamieszczonych w książce szkicach analityczno-interpretacyjnych podejmuję wyzwanie odkrycia i wyjaśnienia „cudów”, za które uważam ślady „starych” mediów w najnowszych filmach. Przyjmując postawę magiczną wobec mediów, którą postulował Siegfried Zielinski, staram się wyjaśnić, jaką funkcję pełnią odwołania do dawnych medialnych dyspozytywów zarówno na poziomie filmowych historii, jak i na poziomie metatekstualnej narracji o roli mediów w poznaniu świata. Złudzeniowy charakter kinowych obrazów odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Badaczka audiowizualności Maryla Hopfinger przypomina, że „iluzyjność przekazów audiowizualnych stała się źródłem tez o stale rosnącej atrakcyjności tej sztucznej rzeczywistości wobec realności naturalnej”. W moich studiach staram się przyjrzeć różnego rodzaju iluzyjności – od tej imitującej świat realny i stare wynalazki, po tę kreującą zupełnie nowe uniwersa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3625
ISBN: 9788380124042
9788380124059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budzik_Filmowe_cuda_i_sztuczki_magiczne.pdf2,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons