Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3632
Title: Formy dialogu w gatunkach prasowych
Authors: Ślawska, Magdalena
Keywords: gatunki prasowe; formy dialogu
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dialogowość widoczna w prasie jest w pewien sposób dialogiem fingowanym, sztucznym. Dialogowość stanowi bowiem cechę języka mówionego, wynika z bezpośredniości kontaktów międzyludzkich. Wszelkie próby transkrypcji dialogów w prasie są próbą ich (za)pisania (Skudrzykowa 1994). Jednocześnie uznając teksty prasowe za formy interakcyjne ze względu na istnienie modelowego odbiorcy, trzeba zaznaczyć, że wszystkie struktury dialogowe będą dialogować dwupłaszczyznowo. Będzie to dialog wewnątrztekstowy i dialog dziennikarza z czytelnikiem. Formy dialogowe z pewnością podkreślają także sposób odbioru tekstu pisanego i bardzo dobrze pokazują możliwości pozyskiwania odbiorcy. Opisane przeze mnie zjawiska wyraziście zaznaczone w formach dialogowych mogą być tendencjami, które w pewien sposób opisują dyskurs prasowy, język prasy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3632
ISBN: 9788322622926
9788380121331
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawska_Formy_dialogu_w_gatunkach_prasowych.pdf70,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons