Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3653
Title: Argument równi pochyłej w bioetyce : spór o granice ryzyka w działaniu
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Keywords: bioetyka
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Promieńska (red.), "Etyka wobec problemów współczesnego świata" (S. 147-155). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Abstract: W dyskusjach bioetycznych stosuje się nieraz wnioskowanie nazywane równią pochyłą (slippery slope argument). Wskazuje się w nim, że podjęcie jednego działania prowadzi (może prowadzić) do serii działań o podobnym charakterze, ale o wzrastającej szkodliwości, aż do wystąpienia katastrofalnych skutków. Autorka ukazuje wersje tego argumentu oraz sytuacje, w których najczęściej ma on zastosowanie: spory o dopuszczalność diagnostyki preimplantacyjnej i prenatalnej, sztucznej prokreacji, problem odżywiania i nawadniania pacjentów w stanie wegetatywnym, krytyka pojęcia jakości życia i tzw. ontologicznej definicji śmierci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3653
ISBN: 8322612354
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek-Czakon_Argument_rowni_pochylej_w_bioetyce.pdf432,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons