Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3654
Title: Sfera moralna w życiu człowieka: stanowisko Marii Ossowskiej wobec relatywizmu
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Keywords: etyka; relatywizm; Maria Ossowska
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Ślęczek- Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 141- 152). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Maria Ossowska (1896—1974), przedstawicielka szkoły lwowsko-warszawskiej, za swoje zadanie uznała opracowanie podstaw nauki o moralności. Określała siebie jako beznamiętnego, rzetelnego badacza moralności, a nie etyka. Proponując podjęcie opisowych badań moralności M. Ossowska nie miała na celu zlikwidowania problematyki etycznej. Nauka o moralności nie zastąpi etyki, przeciwnie — pomoże w budowaniu etyki jako spójnej teorii. Najpierw trzeba poznać faktyczną moralność, by później proponować możliwe do uznania przez ludzi normy postępowania. W jaki sposób M. Ossowska „broniła” relatywizmu, ukazuję na przykładzie badań, jakie podejmowała i wniosków, jakie sformułowała w obrębie analiz metaetycznych, badań z zakresu psychologii moralności i socjologii moralności, oraz na przykładzie dokonanej klasyfikacji norm moralnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3654
ISBN: 978-83-226-1816-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek-Czakon_Sfera_moralna_w_zyciu_czlowieka.pdf280,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons