Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3683
Title: Into the noise : anthropological and aesthetic discourses in public sphere
Authors: Kunce, Aleksandra
Popczyk, Maria
Keywords: antropologia miasta; przestrzenie publiczne; przestrzeń w sztuce
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Into the Noise… to zbiór esejów autorstwa Aleksandry Kunce i Marii Popczyk. Są one poprzedzone wstępem napisanym przez Marię Korusiewicz, który porusza problematykę estetyki codzienności, stanowiącej przeciwwagę dla dyskursów instytucjonalnych. Rozważania autorek są efektem antropologicznych i estetycznych eksploracji przestrzeni publicznej. Autorki analizują dyskursy, które nadają kształt wspólnotom przestrzennym. W centrum uwagi znalazły się problemy opisu antropologii punktów, perspektyw antropologii integralnej, instytucji uniwersytetu, tożsamości europejskiej, figur zdziwienia i humanistyki, a także zakorzenienia epistemologicznego. Kluczowe są rozważania estetyczne dotyczące miejsca dzieła sztuki w przestrzeniach publicznych miast (na przykładzie Berlina) oraz zorganizowanych instytucjonalnie wystawach muzealnych. Autorki analizują działania artystyczne będące rodzajem dialogu z zasadami organizacji przestrzeni publicznej. Estetyka jest tu pojmowana jako dziedzina krytyczna nawiązująca do osiągnięć nowej muzeologii i kultury wizualnej, a nie jako filozofia sztuki. Perspektywa antropologiczna i estetyczna uzupełniają się, oświetlając z odmiennych punktów widzenia debaty toczone na temat przestrzeni publicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3683
ISBN: 9788322621158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_Into_the_noise.pdf11,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons