Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3686
Title: Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu
Authors: Gasz, Agnieszka
Keywords: język polski; język rosyjski; czasowniki fizjologiczne; gramatyka porównawcza
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik (red.), “Jednostki języka w systemie i mowie” (s. 48-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The theme of the article is the characteristics of Polish and Russian physiological verbs related to mechanic food processing. Research conducted on the material picked from lexicographic sources, belles-lettres and the press intends to detect significant semantic and syntactic particularities of verbs from the semantic group in question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3686
ISBN: 9788380124899
9788380124905
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasz_Polskie_i_rosyjskie_czasowniki_fizjologiczne.pdf540,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons