Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3687
Title: Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym
Authors: Puchała, Jaśmina
Keywords: tekst audiowizualny; komunikacja audiowizualna
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik (red.), “Jednostki języka w systemie i mowie” (s. 116-124). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article tackles the issue of pragmatic qualities of an audiovisual text. By recourse to an animated movie the author analyzes the semantics of verbal and visual signs as well as their interrelatedness in the meaning-communicating process.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3687
ISBN: 9788380124905
9788380124899
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puchala_Znaczenia_pragmatyczne_w_tekscie_audiowizualnym.pdf440,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons