Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3703
Title: "A więc trzeba pisać cokolwiek bądź" : grafomania Parnickiego
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: Teodor Parnicki; grafomania
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, J. Zając (red.), "Grafomania" (S. 109-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jedną z kategorii rządzących pisarstwem Teodora Parnickiego jest kategoria nadmiaru, realizująca się na kilka różnych sposobów, zawsze sfunkcjonalizowana i zaplanowana. Rozwój warsztatu pisarza można podzielić na trzy etapy. Pierwszy okres (1929—1943), młodzieńczy, obejmuje powieści drukowane w prasie, opowiadania oraz Aecjusza ostatniego Rzymianina i Srebrne orły. Okres drugi (1944—1967), dojrzały, pokrywający się z pobytem pisarza w Meksyku, obejmuje wszystkie jego powieści historyczne (lub „dziejowe”), od Końca „Zgody Narodów” i Słowa i ciała aż po piąty tom Nowej baśni (w sumie 14 powieści). W tym czasie Parnicki napisał swoje najlepsze i najbardziej znane utwory, uzyskując status pisarza wybitnego oraz czytanego. Trzeci, ostatni okres (1967—1988), tak zwany „późny Parnicki”, to Parnicki piszący powieści autotematyczne, z wyeksponowanymi wątkami metaliterackimi i motywami fantastycznymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3703
ISBN: 9788380124189
9788380124196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski_A_wiec_trzeba_pisac_cokolwiek_badz.pdf378,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons