Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3704
Title: Differences in impression management
Authors: Bogdanowska, Monika
Bogdanowska-Jakubowska, Ewa
Keywords: autoprezentacja; wystąpienia publiczne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.), “Inność/różnorodność w języku i kulturze” (s. 63-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wygłaszanie referatu na konferencji naukowej to sytuacja, w której uczony nie tylko przedstawia wyniki swoich badań, będących wypadkową jego wiedzy akademickiej i kompetencji zawodowej, ale także dokonuje autoprezentacji. Jest to więc czynność złożona, zależna od wielu czynników, takich jak osobowość uczonego, sytuacja, w której się on znajduje, oraz słuchająca referatu publiczność; jako taka czynność ta stanowi duże zagrożenie dla twarzy (wizerunku własnego) uczonego, który w tej sytuacji musi sprostać oczekiwaniom odbiorców. Celem postawionym w opracowaniu jest analiza stylów autoprezentacyjnych stosowanych przez uczonych w czasie wygłaszania referatów na konferencjach naukowych. Materiał poddany analizie został zebrany za pomocą obserwacji uczestniczącej podczas konferencji naukowych (polskich i międzynarodowych) poświęconych różnym dyscyplinom akademickim (psychiatrii, psychologii i ogólnie pojętej humanistyce).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3704
ISBN: 9788380124493
9788380124509
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdanowska_Differences_in_impression_management.pdf510,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons