Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3706
Title: Grafo-mania w psychozie : o wczesnej twórczości Edy Ostrowskiej
Authors: Niesporek, Katarzyna
Keywords: Eda Ostrowska; psychoza; sztuka pisania
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, J. Zając (red.), "Grafomania" (S. 127-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Eda Ostrowska — choć zdolna i doceniona przez krytykę — nie należy do autorek powszechnie znanych, a jej tomiki poetyckie nie pretendują i raczej nigdy nie będą pretendować do miana tzw. arcydzieł. Nie są to książki dodawane do ogólnodostępnej prasy czy określane mianem literatury popularnej. W przypadku autorki Baranka zabitego, kiedyś chorej psychicznie narkomanki z dość burzliwą historią, dzisiaj osoby wyleczonej ze swoich „dolegliwości”, trudno mówić o grafomańskiej twórczości, zwłaszcza z perspektywy całokształtu jej dorobku. Nie można jednakże postawić tezy, że Eda Ostrowska nigdy nie tworzyła takiej literatury, szczególnie, gdy ma się w pamięci wiersze z początkowego okresu jej działalności pisarskiej oraz fragmenty pamiętnika, pisanego przez poetkę w szpitalu psychiatrycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3706
ISBN: 9788380124189
9788380124196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Grafo_mania_w_psychozie.pdf351,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons