Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3726
Title: Wstęp
Authors: Zuberek, Wacław M.
Keywords: sejsmiczność; rejony eksploatacji górniczej
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 7). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Występowanie sejsmiczności w rejonach eksploatacji górniczej jest zjawiskiem dobrze znanym i musi być rozpatrywane jako jedno z negatywnych oddziaływań górnictwa na środowisko. Jest też przedmiotem specjalnie zaprojektowanych badań sejsmologicznych, górniczych i geologicznych prowadzonych na świecie już od 100 lat, a w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) zainicjowanych z końcem lat dwudziestych ubiegłego wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3726
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuberek_Wstep_Geneza_.pdf223,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons