Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3729
Title: Przestrzenna zmienność warunków deformacji górotworu w rejonie siodła głównego wyznaczona na podstawie badań geometrii uskoków
Authors: Teper, Lesław
Lisek, Anna
Keywords: deformacja górotworu; geometria uskoku; sejsmometria
Issue Date: 2010
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 14-26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Geometria uskoku zmienia się w miarę jego wzrostu. Sukcesywne przyrosty zrzutu i długości w ciągu okresu aktywności uskoku realizują się za pośrednictwem kolejnych aktów poślizgu na powierzchni uskokowej, występujących w czasie pojedynczych wydarzeń sejsmicznych. W przypadku uskoku idealnego średnia wielkość poślizgu w czasie pojedynczego wstrząsu jest wprost proporcjonalna do wielkości powierzchni, na której poślizg nastąpił (TEPER, 1998). Odstępstwa od takiej zależności, obserwowane w przypadkach empirycznych, należy wiązać z zachowaniami podatnymi górotworu niszczonego przez uskok. Rzetelna analiza geometrii powierzchni uskokowej powinna zatem umożliwić poznanie sposobu wzrostu uskoku w ośrodku skalnym oraz zachowań samego ośrodka skalnego w czasie deformacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3729
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teper_Przestrzenna_zmiennosc_warunkow_deformacji_gorotworow.pdf5,81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons