Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3733
Title: "Genius loci" - człowiek i miejsce
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: miejsce filozofia; przestrzeń filozofia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Malska, K. Wojcieszuk (red.), "Genius loci" : mappa della ricerca = mapa badań = research map" (S. 89-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Miejsce jest zawsze rezerwuarem pewnej duchowości, ponieważ strzeże jej pieczołowicie genius loci, lojalny i zaufany strażnik, którego troskliwość obejmuje każdy bez wyjątku przejaw życia danego locum. Wobec posępnej ciszy świata, przenikliwej ciszy wyłaniającej się z chaosu, dotyk genius loci jest błogosławieństwem dla współczesnego życia. Genius loci, którego impuls zawsze bierze się z pewnej przestrzeni, widoku, krajobrazu, zawsze dotyka nas do żywego, jego objawienia są nagłe, niespodziewane, więc nigdy nie możemy rościć sobie do nich żadnych praw. Afirmacja życia i świata stanowi strategię genius loci, natomiast mury, place, kopuły, dachy, łąki i plaże to ceremonialne przypomnienie darów życia. A może nawet zwłaszcza tych najdrobniejszych darów życia, czegoś, co Ernst Jünger nazywa die kargsten Spenden dieser Welt.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3733
ISBN: 9788322619483
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Genius_loci_człowiek_i_miejsce.pdf294,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons