Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3735
Title: Kompleksowa analiza danych
Authors: Perski, Zbigniew
Keywords: interferogramy - analiza; monitoring GPS; obszar GZW
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 41-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Na podstawie analizy interferogramów można stwierdzić, że przestrzennie strefy występowania osiadań układają się w dwa równoleżnikowe pasy: — północny — obejmujący nieckę bytomską, — południowy — występujący w rejonie południowego skrzydła siodła głównego. Oba pasy bardzo dobrze korelują ze strefowym występowaniem wstrząsów górniczych. Jak już wspomniano, występowanie stref obniżania na interferonach odpowiada rejonom prowadzonej eksploatacji, stąd wniosek, że pasowy układ stref osiadania jest wynikiem prowadzonej w specyficzny sposób eksploatacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3735
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perski_Kompleksowa_analiza_danych.pdf6,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons