Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3741
Title: "Genius loci" albo (za)mieszkanie w słowach
Authors: Dziadek, Adam
Keywords: miejsce filozofia; przestrzeń filozofia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Malska, K. Wojcieszuk (red.), "Genius loci" : mappa della ricerca = mapa badań = research map" (S. 80-82). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czym jest genius loci dla człowieka współczesnego? Czym jest dla człowieka żyjącego w dobie ponowoczesnej, kiedy częściej doświadcza się atopii lub Nie‑Miejsca (Non‑Lieu), jak powie Marc Augé w swojej książce‑wprowadzeniu do antropologii nadnowoczesności1. Genius loci rozumiane zgodnie z tradycją antyczną jest przyjazną człowiekowi opiekuńczą przestrzenią. Jest to przestrzeń niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, przestrzeń, z którą jednoznacznie możemy się utożsamić, a więc przestrzeń, która wyznacza człowieczą tożsamość, dlatego najlepiej byłoby mówić o niej przez „ja”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3741
ISBN: 9788322619483
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadek_Genius_loci_albo_za_mieszkanie_w_slowach.pdf297,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons