Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3755
Title: Pasywna tomografia sejsmiczna obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Authors: Dębski, Wojciech
Rudziński, Łukasz
Keywords: tomografia sejsmiczna; GZW
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 80-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prędkościowa tomografia sejsmiczna jest metodą wyznaczania niejednorodności ośrodka na podstawie zarejestrowanych czasów propagacji fal sejsmicznych. Oczywiście, mowa tu o niejednorodnościach prędkości fal sejsmicznych, z których można następnie wnioskować o heterogeniczności litologicznej, petrologicznej itp. badanego obszaru. W zależności od sposobu generacji fal mamy do czynienia z tomografią aktywną — gdy źródła fal są kontrolowane, lub pasywną — gdy odpowiednich informacji dostarczają wstrząsy naturalne lub indukowane. W niniejszej pracy metodologię oraz otrzymane wyniki badań tomograficznych obszaru GZW opisano, biorąc pod uwagę wstrząsy indukowane działalnością górniczą i zarejestrowane przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną GIG.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3755
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debski_Pasywna_tomografia_sejsmiczna.pdf22,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons