Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3764
Tytuł: Ku afirmacji życia : pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji
Autor: Żywczok, Alicja
Słowa kluczowe: Eudajmonizm; istnienie (filozofia)
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Budując argumentację potwierdzającą, że afirmacja życia ma kardynalne znaczenie w rozwoju i wychowaniu młodego człowieka, skorzystałam z Maxa Schelera, Nicolaia Hartmanna, Sergiusza Hessena teorii wartości, a także z teorii eudajmonicznych, między innymi Arystotelesa, Jeremy’ego Benthama, Johna Stuarta Milla. Eksploatowałam ponadto wychowawcze założenia franciszkańskiego oraz salezjańskiego ideału życia, które pomogły mi bronić znaczenia postawy afirmacji życia rozumianej jako emanacja i absorpcja dobra oraz piękna świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3764
ISBN: 9788322620441
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zywczok_Ku_afirmacji_zycia.pdf3,73 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons