Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3764
Title: Ku afirmacji życia : pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji
Authors: Żywczok, Alicja
Keywords: Eudajmonizm; istnienie (filozofia)
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Budując argumentację potwierdzającą, że afirmacja życia ma kardynalne znaczenie w rozwoju i wychowaniu młodego człowieka, skorzystałam z Maxa Schelera, Nicolaia Hartmanna, Sergiusza Hessena teorii wartości, a także z teorii eudajmonicznych, między innymi Arystotelesa, Jeremy’ego Benthama, Johna Stuarta Milla. Eksploatowałam ponadto wychowawcze założenia franciszkańskiego oraz salezjańskiego ideału życia, które pomogły mi bronić znaczenia postawy afirmacji życia rozumianej jako emanacja i absorpcja dobra oraz piękna świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3764
ISBN: 9788322620441
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zywczok_Ku_afirmacji_zycia.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons