Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3767
Tytuł: Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976
Autor: Kempa, Grażyna
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli; szkolnictwo ogólnokształcące; Górny Śląsk 1865-1976
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Kształcenie zawodowe nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników decydujących o skuteczności szkoły, o czym wiedzieli już członkowie Komisji Edukacji Narodowej. Znajomość korzeni pedeutologii, dorobku myśli i praktyki edukacyjnej pedagogów z minionych okresów historycznych jest ważnym elementem pomagającym w rozumieniu obecnego systemu kształcenia nauczycieli. Jego współczesne potrzeby zaś prowadzą do coraz precyzyjniejszego ujmowania zawodu nauczyciela w perspektywie czasowej. Dlatego w niniejszej monografii ukazałam formy kształcenia nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865—1976 oraz ich uwarunkowania. Umożliwiło to, w moim przekonaniu, dokładniejsze zrozumienie procesów psychicznych, socjologicznych, wychowawczych i kształcących zachodzących w czasie realizowanej edukacji pedagogów w określonej formie oświatowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3767
ISBN: 9788322619987
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempa_Ksztalcenie_nauczycieli_szkolnictwa_ogolnoksztalcacego.pdf2,49 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons