Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3767
Title: Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976
Authors: Kempa, Grażyna
Keywords: kształcenie nauczycieli; szkolnictwo ogólnokształcące; Górny Śląsk 1865-1976
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kształcenie zawodowe nauczycieli jest jednym z podstawowych czynników decydujących o skuteczności szkoły, o czym wiedzieli już członkowie Komisji Edukacji Narodowej. Znajomość korzeni pedeutologii, dorobku myśli i praktyki edukacyjnej pedagogów z minionych okresów historycznych jest ważnym elementem pomagającym w rozumieniu obecnego systemu kształcenia nauczycieli. Jego współczesne potrzeby zaś prowadzą do coraz precyzyjniejszego ujmowania zawodu nauczyciela w perspektywie czasowej. Dlatego w niniejszej monografii ukazałam formy kształcenia nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865—1976 oraz ich uwarunkowania. Umożliwiło to, w moim przekonaniu, dokładniejsze zrozumienie procesów psychicznych, socjologicznych, wychowawczych i kształcących zachodzących w czasie realizowanej edukacji pedagogów w określonej formie oświatowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3767
ISBN: 9788322619987
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Ksztalcenie_nauczycieli_szkolnictwa_ogolnoksztalcacego.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons