Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3769
Title: Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych : główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia
Authors: Bielska, Ewa
Keywords: pedagogika społeczna; pojęcie oporu w naukach społecznych
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojęcie oporu trwale już funkcjonuje w kontekście filozofii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Jest to kategoria, która uzyskała stabilny status m.in. w dyskursie socjologii, antropologii i etnografii, w pedagogice, psychologii, psychologii społecznej, kryminologii, teorii pracy socjalnej, studiach organizacyjnych. Analizy prowadzone w obrębie niniejszej pracy mają charakter interdyscyplinarny, jednocześnie jednak starano się wyeksponować takie aspekty i konteksty eksplorowanego przedmiotu, które posiadają znaczenie dla teorii i praktyki pedagogiki społecznej oraz ściśle związanej z nią w rodzimej tradycji pracy socjalnej, a przy tym związane są z dyskursem charakterystycznym dla socjologii wychowania i edukacji. Przyjęcie takiej konwencji pracy stanowi celowe nawiązanie do współczesnych interpretacji procedur badań realizowanych w pedagogice, gdzie podkreślana jest preferencja wobec strategii interdyscyplinarnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3769
ISBN: 9788322621967
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielska_Koncepcje_oporu_we_wspolczesnych_naukach.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons