Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3770
Title: Kolonizator skolonizowany : przypadek Sygurda Wiśniowskiego
Authors: Forajter, Wacław
Keywords: Sygurd Wiśniowski; krytyka i interpretacja
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kilka lat temu przez polskie czasopisma literaturoznawcze przetoczyła się fala dyskusji nad zasadnością wykorzystania terminologii postkolonialnej do opisu sytuacji państw Europy Środkowo‑Wschodniej. W konfrontacji ze stanowiskiem, przekonującym o sensowności takiego ujęcia, przynajmniej instytucjonalnie, o czym świadczyło stworzenie Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, zwyciężyła opcja, która ukazywała specyficzność lokalnej sytuacji oraz zasadniczą trudność z zastosowaniem do polskich realiów idei powstałych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3770
ISBN: 9788322622766
9788322623831
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forajter_Kolonizator_skolonizowany.pdf10,88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons